Politica de confidentialitate

                                                                                                                            POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

TECHNICAL COMPUTER SOLUTION S.R.L., denumită generic în cele ce urmează și  tcsromania.ro, în calitate de autor, proprietar, administrator al website-ului  tcsromania.ro., respectă caracterul privat și securitatea informației furnizate de către dumneavoastră atunci când utilizați acest website, inclusiv a datelor cu caracter personal, scop în care a creat și aplică prezenta Politică de confidențialitate.

      Accesul/vizitarea acestui website de către dumneavoastră se supune termenilor și condițiilor de utilizare și politicii de confidențialitate, implică acceptul explicit al dumneavoastră, cu privire la acestea și reprezintă întreaga ințelegere (contractul) dintre părti.

        TECHNICAL COMPUTER SOLUTION S.R.L., își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul website-ului  tcsromania.ro, precum și prezenta Politică de confidențialitate si Termenii și condițiile de folosire, fără nici un fel de notificare prealabilă. De aceea, va rugam să vizitati periodic această secțiune pentru a verifica Termenii și condițiile pe care le-ati agreat să le respectati.

          Termenii și condițiile prezentate sunt valabile și se aplică pentru toate website-urile din domeniul tcsromania.ro și pentru care TECHNICAL COMPUTER SOLUTION S.R.L., are calitatea de autor/proprietar/administrator. Toate aceste website-uri (așa cum există ele în prezent sau vor fi ulterior implementate) precum si website-ul  tcsromania.ro vor fi denumite generic, în mod individual sau colectiv, Site și/sau Site-uri în cele ce urmează.   

Definiții

a.date cu caracter personal - orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.
b. prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.
c. stocarea – păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese
.
d. sistem de evidență a datelor cu caracter personal – orice structura organizată de date cu caracter personal, accesibilă, potrivit unor criterii determinate, indiferent dacă această structură este organizată în mod centralizat ori descentralizat sau este repartizată după criterii funcționale ori geografice.
e. operator – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, care stabileste scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.
f. terț – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizată, operatorul ori persoana împuternicită sau persoanele care, sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze date.
g. destinatar – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, căreia îi sunt dezvăluite date, indiferent dacă este sau nu terț; autoritățile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competențe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari.
h. date anonime – date care, datorită originii sau modalității specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă.
i. date de tip “business contact” – date care includ numele, funcția, adresa de business, numărul de telefon sau adresa email a unui angajat al unei organizații, în această calitate. Datele tip “business contact” nu intră în categoria datelor cu caracter personal.
j. date statistice – date care au fost obținute ca urmare a prelucrării de către operator a datelor cu caracter personal, dar care nu pot fi folosite la identificarea unei persoane și sunt folosite exclusiv pentru scopuri statistice și/sau de informare, promovare.

Colectarea de date cu caracter personal

TECHNICAL COMPUTER SOLUTION S.R.L., poate colecta de la dumneavoastră date cu caracter personal, dar numai cu acordul dumneavoastră și dacă ni le furnizați voluntar.

Formularul de înregistrare prezentat pe site-ul www. tcsromania.ro cere informații prin care puteti fi identificat sau prin care vă putem contacta, acestea fiind din categoria datelor de tip “business contact”.

Ce date cu caracter personal prelucram?

●Date de identificare (nume și prenume)

Date de contact (adresa de facturare și livrare, adresa de e-mail, telefon)

● Date de trafic (IP, cookie)

Catre cine pot fi transmise datele cu caracter personal?
-Parteneri (ex: tawk.to, operatori plați card, paypal)

-Terți subcontractanți (ex: prestatori servicii de curierat, furnizori-dropshipping).

Datele cu caracter personal sunt obținute direct de la dumneavoastra prin înregistrarea și plasarea de comenzi pe site-ul tcsromania.ro, sau prin furnizarea acestora direct de catre client prin e-mail sau telefon sau rețele de comunicare/socializare.

Folosim datele cu caracter personal colectate în următoarele scopuri:

• Pentru a ne asigura că pagina de web este relevantă nevoilor dumneavoastră.
• Pentru a livra servicii precum buletinele de știri, evenimentele sau produsele pe care le-ați cerut sau achiziționat.
• Pentru a ne ajuta să cream și sa publicăm conținutul cel mai relevant pentru dvs.
• Pentru a asigura accesul la secțiuni cu acces limitat ale site-ului.

 TECHNICAL COMPUTER SOLUTION S.R.L., colectează informații și le prelucrează în date statistice despre ce pagini accesați în interiorul Site-urilor, inclusiv adresa IP de la care Site-ul este vizitat.  tcsromania.ro poate folosi în cadrul Site-urilor cookies, stocând temporar date cu caracter personal în următoarele scopuri:
• Pentru a îmbunătăți securitatea accesului.

• Pentru a îmbunătăți uzabilitatea și a vă furniza un serviciu cât mai bun.

      În diferite secțiuni din Site, se găsesc linkuri pentru a ne trimite un mesaj email. Adresa dumneavoastră de email este folosită pentru a vă trimite un răspuns și mesajul dumneavoastră este reținut pentru referințe viitoare în cazul în care decideți sa ne contactați din nou. Adresa dumneavoastră de email și numele furnizat intră în categoria datelor tip “business contact”, iar  TECHNICAL COMPUTER SOLUTION S.R.L. le va putea utiliza, inclusiv în a le furniza unor terți, având acceptul dumneavoastră.

    Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice. conform Regulamentului General privind Protectia Datelor nr. 679/2016 (GDPR) si ale legislatiei subsecvente, TECHNICAL COMPUTER SOLUTION srl are obligatia de a administra în conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana. Scopul colectarii datelor este de a trimite corespondenta, de a onora comenzile si de a realiza statistici proprii. 

     De asemenea, conform Legii nr. 677/2001 si a Regulamentului General privind Protectia Datelor nr. 679/2016 (GDPR) si ale legislatiei subsecvente, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la TECHNICAL COMPUTER SOLUTION srl adresa de e-mail office@tcsromania.ro. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei. Datele dumneavoastra nu vor fi transferate în alta tara.

TECHNICAL COMPUTER SOLUTION SRL, respectiv  tcsromania.ro  nu vinde, schimbă sau închiriază date cu caracter personal către terți.

Colectarea de date cu caracter personal pe Site-ul  tcsromania.ro

Suplimentar față de cele de mai sus, colectarea de date cu caracter personal pe Site-ul  tcsromania.ro implică: 

Formularele de plată online prezentate dumneavoastră atunci când efectuați o tranzacție eCommerce pe unul din website-urile comercianților web care folosesc soluția TECHNICAL COMPUTER SOLUTION S.R.L. vor trebui completate cu toate informațiile solicitate și marcate a fi obligatorii, inclusiv datele cu caracter personal.

Folosim datele cu caracter personal colectate pe Site-ul  tcsromania.ro în următoarele scopuri:
• facturării produselor/serviciilor comandate de către dumneavoastră

• livrării acestora.

 TECHNICAL COMPUTER SOLUTION S.R.L. nu colectează date pentru plățile online. Plățile online sunt efectuate prin servicii de tip “third party” precum PayU și PayPal.

Drepturi cu privire la datele cu caracter personal colectate pe Site-ul  tcsromania.ro si Technical Computer Solution srl:

√ Dreptul la informare = dreptul persoanei vizate de a fi informata cu privire la identitatea si datele de contact ale operatorului si ale Responsabilului cu protectia datelor, scopurile in care se face prelucrarea datelor, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de legislatia privind protectia datelor cu caracter personal pentru persoana vizata si conditiile in care pot fi exercitate.

 √ Dreptul de acces la date = dreptul persoanei vizate de a obtine de la operatorul de date la cerere si in mod gratuit, confirmarea faptului ca datele cu caracter personal care o vizeaza, sunt sau nu prelucrate de catre acesta.

√ Dreptul la rectificare = dreptul persoanei vizate de a obtine, la cerere si in mod gratuit, rectificarea datelor inexacte care o privesc, precum si completarea datelor incomplete.

√ Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) = dreptul persoanei vizate de a obtine, la cerere si in mod gratuit, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege, ștergerea datelor cu caracter personal care privesc acea persoana.

√ Dreptul la restrictionarea prelucrarii = dreptul persoanei vizate de a obtine, la cerere si in mod gratuit, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege, marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul de a limita prelucrarea ulterioara a acestora (incepand cu data de 25 mai 2018).

√ Dreptul la portabilitatea datelor = dreptul persoanei vizate de a primi, la cerere si in mod gratuit, datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obițnuit și intr-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre tcsromania.ro catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege (incepand cu data de 25 mai 2018).

√ Dreptul la opozitie = dreptul persoanei vizate de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele cu caracter personal care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege.

√ Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale = dreptul persoanei vizate de a cere si de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii bazate exclusiv pe prelucrari efectuate prin mijloace automate (incluzand crearea de profiluri) care produce efecte juridice in privinta persoanei vizate sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa.

√ Dreptul de a se adresa justitiei sau Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal = dreptul persoanei vizate de a se adresa cu plangere Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, respectiv de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, care au fost incalcate.

Utilizarea datelor statistice și datelor anonime

 TECHNICAL COMPUTER SOLUTION S.R.L. poate folosi datele statistice sau datele anonime rezultate în urma prelucrării în calitatea sa de operator în următoarele scopuri:

• realizării de analize/rapoarte;
• realizării de informări;
• publicării, promovării, ofertării produselor/serviciilor oferite de către  TECHNICAL COMPUTER SOLUTION S.R.L.

Securitatea datelor colectate

 TECHNICAL COMPUTER SOLUTION S.R.L. utilizează metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate salariaților și proceduri de lucru, inclusiv de control și audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederior legale în vigoare.

     Serverele pe care Site-urile sunt găzduite sunt protejate de acces fizic și la distanta limitat, fiind instalate în incinte adecvate tehnic și din punctul de vedere al securității. Depunem toate eforturile rezonabile, justificate comercial pentru a vă proteja datele cu caracter personal colectate, analizăm noile tehnologii în domeniu și, atunci și dacă este cazul, le aplicăm în vederea upgrade-ului sistemelor noastre de securitate. De asemenea, infrastructura hardware și software utilizată de către soluția TECHNICAL COMPUTER SOLUTION S.R.L. este, periodic, analizată din punctul de vedere al securității.

Legături externe

Site-urile pot conține legături spre alte website-uri, in afara controlului  TECHNICAL COMPUTER SOLUTION S.R.L. website-uri care credem că le veți găsi utile. Dacă accesați aceste linkuri, veți accesa/vizita website-uri care pot avea o politică de confidențialitate diferită de  TECHNICAL COMPUTER SOLUTION S.R.L.

Loading...
Loading...
Loading...
web365.ro